he

ניתוחי חזה /

שחזור שד

שיחזור שד אחרי כירתת שד- מהו?

סרטן השד פוגע באישה אחת מתוך 8 נשים. ברוב המקרים ניתן לטפל בגידול עם כריתה חלקית של השד. במידה והגידול נמצא במספר מקומות בשד או אם הוא גדול ביחס לגודל השד, הטיפול הוא כריתה של השד.

ניתן גם לבצע כריתת שד כטיפול מניעתי אצל נשים עם סיכון גבוהה לחלות בסרטן השד.

שד הוא חלק בלתי נפרד מזהות האישה ושחזור שד הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בסרטן השד.

נתן לבצע שיחזור שד במקרים מסויימים באופן מיידי (באותו ניתוח של הכריתה) או משני (מאוחר יותר).

נתן לבצע שיחזור שד על ידי שתלים או על ידי רקמות עצמוניות (רקמות מאזור הגב \הבטן או שומן עצמי).