he

ניתוחי חזה /

תיקון פטמה שקועה

פטמה שקועה-מהי?

פטמה שקועה נוצרת בגלל צינורות הנקה קצרים.

פטמה שקועה-מה הטיפול?

שירחור הפטמה על ידי חיתוך הרקמה המחזיקה אותה על ידי חתך קטן. לרוב לא נתן לראות צלקת אחרי הריפוי.

נתן לבצע את הפעולה בהרדמה מקומית.

האם נתן להניק אחרי תיקון פטמה שקועה?

לא ניתן להניק ליפני, אומרים שחלק מצינורות החלב מתחברים מחדש אחרי הניתוח. לכן הניתוח לא מוריד סיכויים ליכולת להעניק.